• Imprimeix

Residus comercials

A Catalunya, segons l'Estudi sobre generació de residus comercials, representen un 36,5% en pes del total de residus municpals, malgrat que en zones d'alta densitat comercial aquest persentatge pot incrementar-se.

 

Residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials

Gestió documental i llista orientativa dels residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials. Llista orientativa extreta del Catàleg europeu de residus (CER)