Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'Actuació  > Tipus de residu  > Residus comercials
 

Residus comercials

Els residus comercials representen més del 15% en pes del total de residus municipals, però en zones urbanes d'alta densitat comercial aquest valor pot incrementar-se fins al 30% o més. Donades les característiques i importància d'aquest tipus de residus, la legislació sectorial en defineix una gestió diferenciada.
 
Gestió documental i llista orientativa dels residus originats a la indústria que es consideren assimilables a residus municipals comercials. Llista orientativa extreta del Catàleg europeu de residus (CER)