• Imprimeix

Transport i documentació de gestió dels PFU

Fitxa d'acceptació

No és necessària la fitxa d’acceptació quan el PFU es destina a una planta autoritzada de valorització. [article 23 del Decret 93/1999*]

Full de seguiment

Caldrà full de seguiment si la quantitat que es transporta és superior a 0,5 tones. En tot cas per conèixer quina és la documentació necessària pel transport de PFU podeu consulta-ho a l'entorn del SDR [article 25 del Decret 93/1999*]

Transport de PFU

No cal autorització administrativa per a les activitats de transport de residus en quantitats inferiors a les fixades en l’annex I del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, excepte quan s’efectuï una recollida itinerant de residus. [article 9 del Decret 93/1999*]

Data d'actualització:  09.09.2009