• Imprimeix

Pneumàtics fora d'ús

S’estima que a Catalunya es generen unes aproximadament 40.000 t/a de pneumàtics fora d’ús.

El pneumàtic fora d’ús (PFU d’ara en endavant) té el codi europeu de residu (CER) 160103 i està classificat com a residu no perillós. Els pneumàtics, com a residu, tenen bàsicament dos orígens:

    1) Pneumàtic de reposició: el que prové de reemplaçar els pneumàtics usats d’un vehicle.
    2) Pneumàtic que es genera en el procés de desballestament d’un vehicle fora d’ús.

L’aparició del Real Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús, atribueix la responsabilitat bàsica de la correcta gestió dels PFU als responsables de la seva posada en el mercat nacional dels pneumàtics, ja siguin fabricants, importadors o adquirents en un altre estat de la UE. A més prohibeix l’eliminació dels pneumàtics trossejats en dipòsits controlats a partir de juliol del 2006.

Per donar compliment a aquest Real Decret abans esmentat, els productors s’han agrupat en dos sistemes integrats de gestió: SIGNUS ECOVALOR; SL i Tratamiento de Neumáticos Usados SL (TNU).