• Imprimeix

Normativa específica

La normativa aplicable a la gestió dels olis minerals usats és la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica la Llei Reguladora dels Residus establint l’ obligatorietat de regenerar el 100% dels olis usats produïts a Catalunya i el Reial Decret 679/2006, de 3 de juny de 2006, pel qual es regula la gestió d'aquests residus, i d'acord amb els principis europeus s'aplica la responsabilitat del productor, és a dir, els fabricants i altres productors que posen en el mercat els olis minerals són els que s'han de fer càrrec de la seva gestió. Per això es poden constituir, d'acord amb el Reial Decret, Sistemes Integrats de Gestió, SIG, per a facilitar la seva gestió.

Data d'actualització:  29.09.2011