• Imprimeix

Definició i codificació de fluorescents i làmpades de descàrrega

Els fluorescents i les làmpades de descàrrega son considerats residus d'aparells elèctrics i electrònics consumibles  procedents de llars particulars  i de fonts comercials, industrials etc.

Segons l'annex I del Reial Decret a la categoria d'aparells d'enllumenat que inclou:

  • LLumeneres per a llums fluorescents, excloses les llumeneres de llars particulars.
  • Llums fluorescents rectes.
  • Llums fluorescents compactes.
  • Làmpades de descàrrega d'alta densitat, inclosos els llums de sodi de pressió i els llums d'halurs metàl·lics.
  • Llums de sodi de baixa pressió.
  • i altres aparells d'enllumenat utilitzats per difondre o controlar llum, excloses les bombetes de filaments. 

 

Codificació segons el Catàleg de Residus de Catalunya

 

codi CER DESCRIPCIÓ
200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

 

 

Data d'actualització:  09.11.2011