• Imprimeix

Envasos de productes fitosanitaris i d'altres envasos d'àmbit agrícola

Els productes fitosanitaris són aquells productes destinats a combatre les possibles malalties i plagues que afectin els cultius (herbicides, insecticides i fungicides). Un cop esgotat el producte fitosanitari cal gestionar correctament el residu que queda a l’envàs.

L’ús inadequat de productes fitosanitaris i l’eliminació no controlada dels envasos buits poden tenir conseqüències negatives sobre el medi ambient i agrícola.