• Imprimeix

Eines de gestió especificades a la normativa SIG-SDDR

L'ARC tenia el compromís d'efectuar aquest estudi en el nou Programa general de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), i el maig de 2016 el va encarregar.

L'estudi, que inclou un dictamen jurídic, efectua una anàlisi tècnica, ambiental i econòmic respecte la possibilitat d'implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) als envasos d'un sol ús de fins a 3 litres, de diversos  materials (vidre, plàstic, metall o bric) per als següents productes: aigües, refrescos, cerveses i sucs.

Les empreses envasadores paguen anualment un import econòmic, segons la quantitat en pes dels envasos posats al mercat nacional, o segons la quantitat d'unitats d'envasos venudes a la societat gestora del Sistema integrat de gestió d'envasos de consum domèstic. Aquests diners serveixen per finançar la recollida selectiva, el transport i la selecció dels diferents materials. El SIG és l'alternativa més utilitzada per part dels envasadors de productes destinats al consum domiciliari.

Actualment, des de l'Agència de Residus de Catalunya s'han autoritzat quatre societats gestores de sistemes integrats de gestió, en funció dels productes envasats de què es tracti:
L'envasador estableix un sistema per recuperar físicament els envasos posats al mercat amb els seus productes. Per tal de garantir aquest retorn, la normativa preveu que l'empresa envasadora cobri un import en concepte de dipòsit al client, import que és retornat en el moment de fer efectiva la devolució de l'envàs una vegada buit. Aquest procés es produeix en tota la cadena de distribució i comercialització, fins al consumidor final.

Els envasos que estiguin acollits a un SDDR s'hauran d'identificar amb el símbol establert en l'Ordre ministerial de 27 d'abril de 1998 que regula el funcionament d'aquest sistema:

Data d'actualització:  09.09.2009