• Imprimeix

Deixalles marines

Es defineix com deixalles marines o residus marins (o Marine litter) a qualsevol sòlid, independentment del tamany, persistent i manufacturat d'origen no natural, que hagi estat rebutjat, dipositat o abandonat en ambients marins i / o costaners. Aquesta definició inclou aquells objectes amb origen en les activitats humanes que arriben al medi marí a través de rius, sistemes de clavegueram i depuració d'aigües o empesos pel vent o ones des de la zona terrestre. Es calcula que el 80% dels residus marins provenen de terra i el 20% d’activitats marítimes.

 

Fonts d'origen marí:

 • Transport marítim: Cordes, residus de cuina.
 • Pesca: Xarxes de pesca, caixes, cordes, cintes d'embalatge, residus de cuina.
 • Aqüicultura: Xarxes, boies, cordes.
 • Plataformes petroli i gas: Residus de cuina, aigües residuals relacionades.
 • Creuers i ferris: Residus de cuina i aigües residuals (que poden ser equivalents a una ciutat de mida mitjana).
 • Embarcacions d'esbarjo: Residus de cuina i aigües residuals. 

 

 Fonts terrestres: 

 • Turisme costaner (Ports esportius i passeigs marítims): burilles de cigarretes, envasos i embalatges.
 • Centres de població: Residus clavegueram, desguassos pluvials, escombraries domèstiques.
 • Horticultura / Agricultura: peces de plàstic (tubs rec, tutors, etc), canonades, envasos i plàstics hivernacles.
 • Abocadors il · legals: Tots tipus de residus.
 • Industries – Tot tipus de plàstic, envasos i embalatges, pellets o gransa de plàstic (de recicladors i fabricants de plàstic).
 • EDAR: sistemes de by-pass en cas d’avingudes d’aigua.
 • Brutícia en rieres i rius o deltes.
 • Grans events i similars (festivals, St. Joan, globus, envasos).