RDI

 

 

Els passats 9 i 10 de març de 2017, l'Agència de Residus de Catalunya va organitzar la jornada tècnica R+d+i en l’aplicació de tecnologies de descontaminació del subsòl. Casos pràctics.

Els objectius de la jornada eren exposar els resultats de diferents projectes de descontaminació de sòls, així com oferir l’oportunitat d’establir contactes i compartir experiències relacionades amb la problemàtica de sòls contaminats.

Els temes exposats se centraven en l’aplicació de noves tècniques de descontaminació per tal de donar-les a conèixer i estendre’n la seva aplicació. Necessitats que es van  posar de manifest a la jornada prèvia celebrada el gener de 2015 El sòl com a recurs. Investigació i descontaminació sostenible.

A la jornada hi van assistir prop de 190 representants de la indústria, activitats potencialment contaminants del sòl, empreses consultores, universitats i centres de recerca  i organismes públics.