Cercasòls

L’objectiu principal d’aquest espai web es disposar d’una eina que permeti conèixer i posar en contacte els principals actors que treballen a Catalunya en el camp de la descontaminació de sòls. En concret es pretén:  

  • Posar en contacte els grups de treball, les enginyeries especialitzades i el sector industrial  i donar a conèixer les seves especialitats o principals necessitats. 
  • Divulgar les principals novetats en el camp de la descontaminació de sòls: jornades, publicacions, normativa, etc.

 

El sòl és un recurs no renovable a curt i mitjà termini, ja que els processos que el generen són extremadament lents i requereixen milers d’anys. El sòl contaminat és aquell que conté contaminants químics de caràcter perillós i d’origen antròpic en concentracions superiors a les que li són pròpies, i que representin un risc inacceptable per a les persones i/o el medi ambient.
Per minimitzar els efectes adversos dels sòls contaminats sobre la salut humana i la pèrdua de recursos naturals cal prevenir-ne la generació, identificar els problemes que suposa,gestionar-los i recuperar-los.

El principal repte actual és avançar cap a la descontaminació sostenible dels sòls mitjançant tècniques fisicoquímiques i/o biològiques in situ que permeten evitar la generació, el trasllat i l’eliminació de residus, valoritzant el sòl com a recurs. Per fer-ho, és imprescindible la col·laboració dels diferents actors implicats (grups de recerca, enginyeries especialitzades, sector industrial i administracions públiques).
La Generalitat de Catalunya, tal com recull el Pla de Govern 2013-2016 i l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), té el compromís de fomentar el sistema d’investigació, desenvolupament i innovació i l’afavoriment de la transferència de resultats amb el sector productiu.
En aquest context, i amb l’impuls de l’Agència de Residus de Catalunya, el 20 de gener de 2015 es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona, la jornada tècnica: “El sòl com a recurs. Investigació i descontaminació sostenible” amb l’objectiu de compartir experiències i generar debat entorn als principals reptes de futur relacionats amb la contaminació de sòls de Catalunya.
Una de les conclusions més unànimes de la Jornada va ser la necessitat, manifestada per tots els actors, de disposar d’espais de trobada que facilitin l’intercanvi, la col·laboració i la transferència d’informació.

Les dades actuals dels grups de recerca i de les empreses són les que es van facilitar en el marc de la jornada tècnica: “El sòl com a recurs. Investigació i descontaminació sostenible”.  En cas de que es vulgui modificar, actualitzar o afegir dades i informació, cal enviar un correu electrònic a l’administrador del web cercasols.arc@gencat.cat amb la descripció del canvi a introduir i la documentació que es consideri necessària. 

Espai reservat per posar documentació sobre sòls contaminats: Congressos, publicacions i novetats normatives

Data d'actualització:  04.04.2017