• Imprimeix

Categoria C

CATEGORIA C: ESTUDIANTS, A TÍTOL INDIVIDUAL O COL·LECTIU, D'ESCOLES DE DISSENY O UNIVERSITATS CATALANES QUE PRESENTEN PROJECTES DE PRODUCTES RECICLATS I/O RECICLABLES

En aquesta categoria s'han presentat un total de 8 candidatures:

Producte: Cadira
Presentat per: Borja Díaz (Institut Martí i Pol)
Descripció: Cadira d'un sol material feta a partir de fusta 100 % reciclada i reciclable procedent de palets fora d'ús i que no està tractada ni amb vernissos ni pintures que continguin dissolvents inorgànics.
Per a més informació: 932.804.868
Cadira Imatge 1

Producte: Contenidor de residus
Presentat per: David València Pellisa (Escola Elisava)
Descripció: Contenidor soterrat per a la gestió dels residus municipals orgànics fabricat amb el 30 % de polietilè reciclat. El fet de ser soterrat afavoreix la disponibilitat d'espai lliure a les vies urbanes.
Per a més informació: 933.435.740
Contenidor de residus Imatge 2

Producte: Producte de construcció (façanes, voltes i envans)
Presentat per: Andrea Tomàs, Javier de Nadal i Ramon Muntaner (Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Internacional de Catalunya)
Descripció: Elements de construcció fabricats amb materials reciclats:
Útil Wall: façanes elaborades amb aparells electrodomèstics fóra d'ús.
Forjamacet: testos ceràmics emprats com a voltes reutilitzables.
Hi-cone Brick: agrupadors de plàstics dels paquets de llaunes per a la construcció d'envans interiors o proteccions per al pas de les instal·lacions.
Per a més informació: 932.540.468
Producte de construccio Imatge 3

Producte: Envàs per olis de cuina «Residu mínim»
Presentat per: Marta Montes Quirce (Escola Superior de Disseny-ESDI)
Descripció: Envàs de plàstic d'un sol ús i 100 % reciclable per a la recollida selectiva domèstica d'olis de cuina. Aquest envàs té una etiqueta que mostra la problemàtica de la gestió de l'oli residual i quina n'ha de ser la gestió.
Per a més informació: 936.753.494
Envas per olis de cuina Imatge 4

Producte: Làmpada de sostre
Presentat per: Marta Vázquez-Dodero (Escola Elisava)
Descripció: Làmpada de sostre feta 100 % amb cd-roms usats i dissenyada per tal que es pugui desmuntar, fàcil d'instal·lar i reciclar a la fi de la seva vida útil.
Per a més informació: 934.427.448
Lampada de sostre Imatge 5

Producte: Mòduls de banc
Presentat per: Paloma Alba, Laura Rebarter, Isabela Guevara i Mònica Boeta (Escola Elisava)
Descripció: Mòduls de banc elaborats amb material Maplar (barreja de plàstics 100 % reciclats i reciclables procedents de la recollida selectiva de brics i envasos de plàstic postconsum). Es presenta amb diferents colors i seccions.
Per a més informació: 699.068.296
PREMI - Candidatures Guanyadores
Mòduls de banc  Imatge 6

Producte: Mobiliari de línia Tub
Presentat per: Roberto Hercowitz (Escola Elisava)
Descripció: La línia Tub és una línia de mobiliari per a la llar que té com a principal element estructural tubs de cartró reciclat i reciclable de diferents diàmetres i gruixos. Aquesta línia està formada per vuit productes diferents: dos models de taules auxiliars de diferents alçàries, una cadira, una banqueta de línies rectes i quatre models de banquetes cilíndriques.
Per a més informació: 933.105.059
Mobiliari de línia Tub Imatge 7

Producte: Llibreta amb espiral amb memòria de forma
Presentat per: Sergi Casals Ossó (Escola Elisava)
Descripció: Llibreta fabricada amb paper reciclat i reciclable i espiral reciclable indefinidament reutilitzable atesa la seva memòria de forma (propietat de superelasticitat).
Per a més informació: 938.732.423
Llibreta amb espiral amb memoria de forma
Data d'actualització:  09.09.2009