• Imprimeix

Categoria A

CATEGORIA A: PETITES I MITJANES EMPRESES QUE FABRIQUEN PRODUCTES RECICLATS I/O RECICLABLES I ELS DISTRIBUEIXEN A CATALUNYA

En aquesta categoria s'han presentat un total de 12 candidatures:

Producte: Banc
Presentat per: Bd Ediciones de Diseño, SA
Descripció: Banc fabricat amb polietilè 100 % reciclable, apilable i buit per dins. Per fer-lo servir cal omplir-lo d'aigua o sorra. Apte per a interiors i exteriors.
Per a més informació: 934.586.909
Imatge 1 Banc

Producte: Caixes de cartró reciclat i reciclable
Presentat per: Mat't Cartronatge
Descripció: Caixes 100 % reciclables que incorporen el 12 % de cartró reciclat. Tenen un fàcil sistema de muntatge que no requereix la utilització de coles.
Per a més informació: 938.831.315
Imatge 2 Caixes de cartró

Producte: Bosses d'escombraries biodegradables
Presentat per: Cofresco Ibérica, SA
Descripció: Bosses d'escombraries Bio-Organic d'Albal fabricades amb plàstic 100 % biodegradable i compostables. El producte, en condicions de compostatge, es degrada completament en un període inferior a quaranta dies. Disposa de distintiu de garantia de qualitat ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació: 914.901.610
Imatge 3 Bosses d escombraries biodegradables

Producte: Bosses de mà fabricades amb PVC polièster reciclat
Presentat per: Demano Producciones Sostenibles, SL
Descripció: Bosses de mà fabricades a partir de PVC polièster que prové de banderoles i pancartes de diferents actes culturals. Els residus que s'originen durant el procés de fabricació s'utilitzen per a la fabricació de nous productes.
Per a més informació: 933.004.807
PREMI - Candidatures Guanyadores
Imatge 4 Bosses de ma fabricades amb PVC

Producte: Sabatilles
Presentat per: Diseño y Promoción, SL
Descripció: Sabatilles d'estar per casa «emilianes» fetes a partir d'un únic patró, costura i material: feltre de llana 100 % reciclable. El seu disseny evita la necessitat de plantilla, normalment fabricada amb poliuretà i feltrina.
Per a més informació: 932.376.465
Imatge 5 Sabatilles

Producte: Ancoratges de plàstic biodegradable
Presentat per: Fardis XXI Ibérica, SL
Descripció: Ancoratges de plàstic fabricats amb subproductes agrícoles i 100 % biodegradables (es degraden completament en poques setmanes). S'utilitzen en jardins, camps de golf i per a la revegetació de talussos.
Per a més informació: 943.444.205
MENCIÓ - Candidatures Guanyadores
Imatge 6 Ancoratges de plàstic biodegradable

Producte: Ampoller de plàstic reciclat
Presentat per: Lasentiu, SL
Descripció: Ampoller fet 100 % de plàstic reciclat i reciclable (barreja de polietilè, polipropilè i poliamida sense PVC) que prové de la recollida selectiva d'envasos lleugers.
Per a més informació: 972.859.629
Imatge 7 Ampoller de plastic reciclat

Producte: Tap de plàstic
Presentat per: Menshen Iber, SL
Descripció: Tap de material plàstic reciclable (polietilè de baixa densitat) per al tiratge de vins escumosos que substitueix l'obturador i el tap de corona.
Per a més informació: 936.803.065
Imatge 8 Tap de plastic

Producte: Sandàlies
Presentat per: Nagore y Mateu, SL
Descripció: Sandàlies mallorquines amb sola feta a partir de cautxú reciclat procedent de pneumàtics fora d'ús. No incorporen substàncies tòxiques ni perilloses atès que la pell és d'adob vegetal i les coles utilitzades són de base aquosa.
Per a més informació: 971.480.530
Imatge 9 Sandalies

Producte: Mater-bi
Presentat per: Novamont S.p.A
Descripció: Matèria primera de bioplàstic completament biodegradable que deriva de matèries primeres renovables d'origen vegetal (midó de blat de moro). Amb aquest material es fabriquen productes que, a diferència dels productes convencionals, es degraden i es transformen en humus fèrtil gràcies a la seva capacitat de compostatge i biodegradabilitat (per exemple: bosses, bolígrafs, coberts, etc.).
Per a més informació: +390.321.699.611
Imatge 10 Mater bi

Producte: Envasos de plàstic blíster
Presentat per: Packspeed
Descripció: Envasos blíster parcialment reciclats (menys del 20 % de PVC o PET G) i 100 % reciclables. Aquests envasos no contenen etiquetes de cartró perquè l'etiquetatge es pot gravar directament al plàstic; i en cas que n'incorporin, els envasos s'han dissenyat de manera que permeten una fàcil separació dels materials reciclables.
Per a més informació: 934.671.414
Imatge 11 Envasos de plàstic blíster

Producte: Microesferes de vidre reflectores
Presentat per: Sovitec Ibérica, SA
Descripció: Microesferes de vidre 100 % reciclat (procedent de finestres fora d'ús) i reciclable que s'utilitzen com a element reflector en la senyalització horitzontal de carreteres, com a càrrega de reforç en resines plàstiques i en el tractament de superfícies per impacte.
Per a més informació: 937.724.830
Imatge 12 Microesferes de vidre reflectores
Data d'actualització:  09.09.2009