• Imprimeix

Jurat

Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives ADI FAD

Entitat cultural fundada l'any 1960, d'àmbit estatal, que funciona amb l'aportació dels seus socis -estudiants, professionals i empreses- i que té com a objectiu principal la divulgació i la promoció del disseny industrial dins l'àmbit social, institucional i empresarial.

BCD, Barcelona Centre de Disseny

Fundació privada sense ànim de lucre constituïda l'any 1973, l'objectiu fundacional de la qual és promoure el disseny com a eina per incrementar la competitivitat de les empreses i com a disciplina que permet una millor qualitat de vida de les persones.

Centre català del reciclatge. Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya). Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Divisió de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) creada a finals de l'any 1999, l'objectiu de la qual és impulsar i fomentar la prevenció i els processos de valorització i reciclatge dels residus generats a Catalunya.

Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya

Direcció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, les funcions de la qual són desenvolupar la vigilància, la previsió i el control de la qualitat de l'aire i la formulació i la gestió dels plans i els programes sobre protecció de l'ambient atmosfèric; gestionar les sol·licituds d'autorització ambiental que es sotmeten al sistema d'avaluació d'impacte ambiental; disposar d'informació i fomentar la recerca, l'avaluació i l'aplicació de les millors tècniques disponibles; certificar les inversions ambientals susceptibles de desgravació fiscal, portar a terme la gestió del sistema d'auditoria i gestió mediambiental, la gestió dels sistemes d'etiqueta ecològica europea i la gestió del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Fundació Fòrum Ambiental

Entitat sense ànim de lucre que té per objectiu crear una plataforma de diàleg i treball entre les empreses, les administracions i la resta de la societat, per construir i aplicar conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l'actual.

Institut Cerdà

Fundació privada, independent i sense ànim de lucre, que ofereix als sectors públic i privat el desenvolupament d'iniciatives i serveis de consultoria en temes emergents i reptes estratègics de futur, des de les diferents àrees de treball: medi ambient i ordenació del territori, logística i distribució, tecnologies de la informació i investigació de mercats i màrqueting.

Randa Group

Empresa de recerca i consultoria que ofereix serveis de millora ambiental de sistemes i productes per a empreses, institucions i organismes públics.
Data d'actualització:  09.09.2009