• Imprimeix

Criteris

Els principals criteris de valorització que s'han definit per a l'avaluació de les candidatures presentades són els següents:

Per a productes:

- Percentatge en pes dels materials reciclats
- Reciclabilitat
- Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en el reciclatge
- Comparativa dels aspectes ambientals respecte el producte convencional

Per a projectes:

- Aplicació d'instruments d'avaluació de l'impacte ambiental
- Anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica
- Contactes amb empreses o entitats per a la fabricació del producte
- Percentatge en pes dels materials reciclats
- Reciclabilitat
- Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en el reciclatge
- Comparativa dels aspectes ambientals respecte el producte convencional
Data d'actualització:  09.09.2009