• Imprimeix

Premi Catalunya Ecodisseny 2017

El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 reconeix els productes, els productes en desenvolupament i les estratègies de foment de productes, dissenyats/des, fabricats o executats/des a Catalunya que integrin en el seu disseny consideracions per millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida. Es valora, per exemple, productes dissenyats per tal d’estalviar recursos (tant en la seva producció com en la seva fase d’ús); productes modulars, reparables, actualitzables; serveis que proposin nous models de consum més sostenibles;  etc.
Està adreçat a dissenyadors o fabricants de productes, impulsors d’estratègies o estudiants de Catalunya.
El Premi té 4 categories: Producte, Producte en Desenvolupament, Estratègia i Disseny Jove.
El premi es va lliurar el 19 d’octubre de 2017.

El Premi se celebra cada dos anys. La propera edició tindrà lloc l’any 2019.

Producte en el mercat, dissenyat o fabricat Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre i quan el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

En la categoria de Producte, el premi se l’ha endut Cafès Novell SA, per les primeres càpsules de cafè compostables del mercat compatibles amb les cafeteres de la marca Nespresso. 

El jurat ha valorat que el producte aporta una solució sostenible al creixent nombre de càpsules de cafè fabricades amb alumini o plàstics no biodegradables que esdevenen residus. Mentre que les càpsules convencionals generen una mitjana d’entre 1,5 i 2 grams de residu difícils de reciclar per unitat, aquestes de Cafès Novell estan fabricades amb un polímer, obtingut del blat de moro, que es degrada en un període d’entre 4 i 12 setmanes, i es dipositen a la fracció orgànica dels residus.

En aquesta mateixa categoria, tres productes més han rebut una menció: Els teixits tècnics Planet FR i EcoPlanet FR, per a la protecció solar per a cortines i estors fabricats amb polièster reciclat, de Vertisol Internacional SRL; la impressora Comexi Offset CI8, per al sector del packaging, sense dissolvents,  i que redueix a la meitat el consum habitual de tinta i redueix dràsticament el temps d’operació, de Comexi Group Industries SAU; i el sistema Ecoxop, un sistema de càpsules hidrosolubles per a productes de neteja concentrats amb certificació ecològica, de Proquimia SA.

Càpsules de café

Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre i quan tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.

En la categoria de Producte en desenvolupament, el premi ha anat a mans de Juan Pablo Esquivel, de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) per les seves bateries portàtils biodegradables, Powerpad.

Aquestes bateries estan fetes de cel·lulosa, carboni, cera d’abella i altres matèries orgàniques, abundants i de baix cost, que es poden fabricar amb processos de manufactura eficients i de gran escala. Les bateries biodegradables obren la porta a deixar de fer servir liti i altres metalls contaminants, i eviten un dels principals problemes ambientals actuals en matèria de tractament de residus: el reciclatge de piles i bateries convencionals. Tenen també un ecodisseny innovador i original.

També han rebut menció Cocoro, Advanced lingerie for periods, de Femmefleur SCCL, unes calces de tela, fines, rentables i reutilitzables, que absorbeixen la menstruació, el flux vaginal i les pèrdues lleus d’orina; i Eudec Food, ecodisseny d’una capsa per a menjar preparat, de Sehrs Food Area SL, amb la col·laboració d’Inèdit Innovació SL.

 

Bateries biodegradables

Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat a l’àmbit de Catalunya, que integri l’ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa l’estratègia, amb domicili o seu social a Catalunya.

Pel que fa a l’Estratègia, ha estat premiada la Col·lecció Remix Vol.1 i Vol.2, de BD Barcelona 1972 SL, amb la col·laboració de Ramón Úbeda Castro i Curro Claret. Es tracta d’una col·lecció d’objectes, bàsicament accessoris i mobles, creada a partir de components de mobles descatalogats i la creativitat dels dissenyadors. En reaprofitar aquests objectes per a nous usos, se n’evita la destrucció i la consegüent generació de residus. A més, sensibilitza els consumidors sobre l’estalvi de recursos.

A les deixalleries de Catalunya es recullen cada any més de 200.000 tones de residus voluminosos i fustes, molts dels quals poden allargar el cicle de vida si es reparen o es restauren adequadament.

Han rebut una menció del jurat el projecte La cuina Veritas, de Veritas, amb la col·laboració de la Fundació Alícia i SIFU, basat en el reaprofitament de fruites i verdures sense sortida comercial a les botigues per transformar-les en altres productes; i El model educatiu La sostenibilitat en la pedagogia del disseny, d’LCI Barcelona, que incorpora la cultura de la sostenibilitat en totes les disciplines del disseny al servei de les persones.

Guanyador bd

Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Por presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, un cicle formatiu o estudis universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, hi poden participar els que hagin finalitzat els estudis a Catalunya amb una data no anterior a l’1 d’octubre de 2014.

En la categoria Disseny Jove hi ha hagut tres guanyadors:

El Pine Helper, una versió millorada i més ecològica de les trampes per combatre la plaga de la processionària, de Laura Perdomo Caso, de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), seu de Barcelona Llotja.  S’ha reconegut la millora de la usabilitat i eficàcia ambiental, el disseny obert i la utilització de plàstics biodegradables, fet que perfecciona un producte que ja es comercialitza. El disseny és compartit, amb un sistema de comercialització obert. És l’usuari qui el produeix, seguint unes instruccions, després d’haver pagat els arxius necessaris per realitzar els talls i la impressió 3D.

El tap i bossa reutilitzables per portar ampolles de vi fabricats amb xarxes de pesca en desús recollides al Port de Barcelona Blau Orgàsmic, de Ioana Crasovan, de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny. El jurat ha reconegut la nova vida que es dona a un recurs i matèria primera abundant. En el conjunt dels ports catalans es generen més de 20 tones de xarxes anuals, a més de les que romanen abandonades als fons marins.

El remolc adaptable Chukudu 2.0, d’Alessando Asnaghi Gordillo, de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny, fabricat a partir de peces reutilitzades de bicicletes en desús i materials autòctons. L’objectiu és desenvolupar un mitjà de transport barat i amb elements quotidians en països poc desenvolupats per, per exemple, transportar persones ferides o malaltes a hospitals propers a través de carreteres sense asfaltar. 

Pine Helper
blau orgàsmic
Chukudu

El 19 d’octubre de 2017, va tenir lloc el lliurament del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 al Palau Robert de Barcelona. Es van donar a conèixer els guanyadors així com les mencions que havia atorgat el Jurat als finalistes més destacats. Del total de 115 candidatures rebudes, 40 havien estat seleccionades i optaven al Premi. Es van atorgar 6 premis i 7 mencions.

A continuació de l’acte es va inaugurar l’exposició del Premi a l’edifici de Cotxeres del mateix Palau Robert. L’exposició conté les candidatures guanyadores, les que han rebut una menció especial del Jurat. Les candidatures seleccionades que van superar la primera fase del Premi estan presents mitjançant fotografies. Va acompanyada del catàleg del Premi. L’exposició romandrà al Palau Robert fins el 19 de novembre de 2017. Posteriorment, es converteix en una exposició itinerant que durant 2018 i 2019 visitarà diverses instal·lacions d’arreu de Catalunya. L’ARC l’ofereix gratuïtament a entitats públiques o privades de tota Catalunya que vulguin acollir-la temporalment per tal de fer difusió dels productes ecodissenyats.