• Imprimeix

Categoria E. Disseny Euromediterrani

Mapa

El Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015 compta amb la col·laboració del programa SWITCH-Med, un programa finançat per la Unió Europea per recolzar els països mediterranis en la seva transició cap a models de producció i consum sostenibles. La Categoria E Disseny Euromediterrani està adreçada a participants procedents dels 21 països veïns del Mediterrani, membres del Conveni per a la Protecció del Medi Marí i la Regió Costera del Mediterrani (Conveni de Barcelona).

Que se puede presentar en aquesta categoria? Qualsevol producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats als països euromediterranis, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Qui es pot presentar a aquesta categoria? Pot presentar-s’hi qualsevol persona física (inclosos estudiants) o jurídica, amb seu social als països euromediterranis (exceptuant Catalunya) que dissenya o fabrica el producte, impulsa o dissenya el producte en desenvolupament, o impulsa l´estratègia.

Els països euromediterranis en què els participants han de tenir la seu social per poder presentar-se a la categoria E són Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Egipte, Eslovènia, Espanya (excepte Catalunya), França, Grècia, Israel, Itàlia, el Líban, Líbia, Malta, el Marroc, Mònaco, Montenegro, Síria, Tunísia, Turquia i Xipre.

L’acte de lliurament del Premi tindrà lloc a Barcelona, en el marc del SWITCH-Med Action Network Event, que reunirà a més de 300 participants que representaran a empreses, emprenedors, administracions públiques i organitzacions de la societat civil dels països mediterranis.

Data d'actualització:  24.11.2014