• Imprimeix

Exposició "ORGÀNICA"

organica

El Departament de Medi Ambient i Habitatge a través de l’Agència de Residus de Catalunya posa a l’abast dels ens locals de Catalunya una nova eina de conscienciació sobre els beneficis de la recollida selectiva per tal de fomentar la separació de la fracció orgànica. L’exposició consta de vuit lletres gegants que formen la paraula ORGÀNICA. Es tracta d’una mostra sobre els beneficis de la recollida d’aquesta fracció. A través d’aquestes lletres podrem conèixer el procés de transformació de la fracció orgànica fins a obtenir-ne compost, així com els beneficis que comporta per a la salut i el medi ambient. Aquesta exposició, de caràcter itinerant, és un instrument més per fomentar i potenciar la sensibilització ambiental a Catalunya.

 

Cada lletra té les següents dimensions aproximades:

alçada 2,35 m
amplada 1 m
profunditat 60 cm
pes 50 kg
Per al muntatge de l’exposició es recomana una superfície plana de 5x10 m (tot i que pot instal·lar-se en un espai més reduït variant la col·locació).

Degut al material amb que estan construides les lletres, l'exposició ha d'estar sempre ubicada sota cobert.

L’exposició amb les lletres col·locades en línia recta ocupa 8,30 metres de llargada, 60 centímetres de profunditat i 2,35 metres d’alçada.

No cal disposar de cap punt de corrent.

Tots els elements es suporten per si mateixos
Lletra «O». La recollida selectiva.
A Catalunya es generen més de 3.500.000 de tones d’ escombraries l’any. Cada ciutadà genera aproximadament uns 540 kg d’ escombraries l’any.

És per aquest motiu que si fem la recollida selectiva estalviarem recursos i energia, i contribuirem a la reducció de l'impacte del canvi climàtic. També permetrem que els dipòsits controlats tinguin una vida útil més llarga.

En definitiva, amb aquestes actuacions millorem les condicions de vida de les generacions presents i futures.

Lletra «R». Fracció orgànica.
El 40 % del pes de les nostres escombraries són residus orgànics. Si aquests residus no es recullen selectivament i es destinen a un abocador poden provocar problemes ambientals. La seva bona gestió i tractament contribueixen a una millora mediambiental notable .

Lletra «G». Fracció orgànica.
Entenem com a fracció orgànica el conjunt de residus procedents d’éssers vius: animals i vegetals. La seva composició la formen bàsicament restes de menjar i plantes que en descompondre’s es transformen en compost (adob orgànic).

Lletra «À». Fracció orgànica.
La fracció orgànica està composta per:

 • Restes de fruita i de verdures
 • Restes de carn i de peix
 • Closques d’ou i de fruits secs
 • Paper de cuina i tovallons bruts
 • Marro de cafè i restes d’infusions
 • Rams de flors i restes vegetals (gespa, fullaraca i branques de petites dimensions)
 • Serradures i taps de suro

Lletra «N». De la fracció orgànica es fa el compost
Per cada 100 kg de fracció orgànica recollida selectivament i compostada conjuntament amb residus vegetals de forma adient s’obtenen uns 20 kg de compost de qualitat. A Catalunya existeix una xarxa de plantes de compostatge i de digestió anaeròbica que reciclen la fracció orgànica.

Lletra «I». El compost
El compost és un producte orgànic procedent del procés de compostatge de residus orgànics, l’ús del qual pot resultar beneficiós per al sòl i/o el desenvolupament de les plantes.

Lletra «C». Ara, també depèn de tu.
Ajudar a transformar la fracció orgànica en compost és molt senzill. Només cal que a l’hora de llençar els residus orgànics no els barregis amb altres residus, sinó que els dipositis en un cubell específic i utilitzant, preferentment, bosses compostables.
Posteriorment, cal lliurar aquests residus al servei de recollida d’acord amb el sistema indicat pel teu ajuntament (contenidors marrons, recollida «porta a porta��, etc.)

Lletra «A». Utilitzem el compost
El compost de qualitat es considera un adob orgànic totalment natural.
La incorporació de compost de qualitat en un sòl:

 • Aporta matèria orgànica i nutrients
 • Fa més solts i porosos els terrenys
 • Fa que el sòl retingui més aigua
 • Estalvia adobs químics

Es pot utilitzar en:

 • L’agricultura
 • La jardineria
 • La restauració dels sòls

El municipi que vulgui sol·licitar l’exposició ORGÀNICA ha de tenir implantada la recollida selectiva de les deixalles orgàniques.
Per sol·licitar l'exposició itinerant cal trucar a l’Agència (Departament de Comunicació) tel. 93 567 33 00

Informació relacionada