• Imprimeix

Exposició: "Dóna la volta. Del residu al recurs"

imatges exposicio

Conscients de la necessitat d’informar i d’explicar que hi ha darrera del reciclatge, què en podem fer dels residus que generem? Com els podem transformar en un recurs?, l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat posa a disposició dels ens locals un element que complementa les campanyes de foment de la recollida selectiva que s’estan duent a terme en l’àmbit de tot Catalunya: una exposició de 5 elements il·lustratius del procés de transformació de les 5 fraccions de recollida selectiva, paper i cartró, envasos, fracció orgànica, vidre i fracció resta, més un element amb un joc interactiu que parla, també de propostes d’actituds que fomenten la prevenció.

Amb aquesta proposta, l’Agència de Residus de Catalunya posa a l’abast de tothom una eina que, de forma lúdica i divertida, ajudi a comunicar els conceptes bàsics de la recollida selectiva i la prevenció de residus, tot fomentant la participació de la població.
 • Disposar d’un element de gran atractiu visual, tant per als infants com per els adults, i que actuí com a reclam difusor dels actes en que estigui emmarcat.
 • Reforçar la participació dels ciutadans en la recollida selectiva de residus domèstics, i les actituds que fomenten la prevenció en la generació de residus.
 • Dotar d’un recurs lúdic-festiu i alhora didàctic als municipis que ho demanin.
 • Donar a conèixer als infants com es realitza la separació, en origen, dels residus.
 • Reforçar el camí per assolir les fites marcades en el nou model de gestió.
Cada exposició està formada per cinc elements en forma de contenidors circulars i un plafó informatiu, diferenciats entre sí pel que fa a temàtica i contingut:

 • 1 Element sobre la recollida selectiva del vidre
 • 1 Element sobre la recollida selectiva del paper i cartró
 • 1 Element sobre la recollida selectiva de les llaunes i envasos
 • 1 Element sobre la recollida selectiva de la fracció orgànica
 • 1 Element sobre la recollida de la fracció resta.
 • En cada contenidor s’exposa un seguit de productes elaborats a partir dels materials reciclats que es recullen en el respectiu contenidor.
 • 1 Element que alhora d’aportar informació sobre prevenció tindrà instal·lat una pantalla tàctil i ordinador per mostrar un joc interactiu sobre la correcte gestió dels residus.
.
Mòduls circulars

 • El conjunt consta de 5 mòduls expositors circulars de 160 cm de diàmetre i 90 cm d’alçada, desmuntables en dos semicercles i amb rodes.
 • Els mòduls cilíndrics estan il·luminats per dins amb fluorescents. La potència elèctrica total necessària per a tots els fluorescents de que consta cada expositor és de 360W, és a dir unes necessitats d’endoll “normal” de 220v i 1.800W. S’ha de tenir en compte a nivell de necessitats elèctriques, que el mòdul de fracció resta porta incorporat un reproductor de DVD, potència que s’haurà de sumar a l’anteriorment indicada.

Mòdul triangular

 • El conjunt consta de 1 mòdul de planta triangular, de 0.80x 185 cm d’alçada, amb una necessitat de potència elèctrica a 220v per endollar un ordinador i pantalla.

Recomanacions

 • 1 circuit elèctric independent pels fluorescents dels 4 elements circulars (orgànica, vidre, envasos i paper)
 • 1 circuit elèctric independent pel mòdul fracció resta
 • 1 circuit elèctric independent pel mòdul triangular.
 • L’exposició,s’ha de muntar sota cobert.
 • No es pot muntar i desmuntar el mateix dia.