• Imprimeix

Materials envasos lleugers, paper i cartró, vidre i fracció orgànica

S'han creat diferents materials específics en funció dels diferents models de recollida:

Elements genèrics
Model 5 fraccions
Model multiproducte
Model residu mínim

Data d'actualització:  28.02.2012