• Imprimeix

Campanya reciclar residus ens fa viure

"Reciclar residus ens fa viure" és una campanya molt visual, en línia amb "l'orgànica al marró" i l'orgànica al compostador", que utilitza fotografies reals de residus.

Aquests materials comunicatius són descarregables i es poden personalitzar a nivell de logotips i de parts del seu contingut.

S'han creat materials específics per a envasos (envasos lleugers, paper i cartró i vidre), residus d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors i prevenció.