• Imprimeix

Elements genèrics de la campanya "L'orgànica al marró"

Tots els materials dissenyats es poden personalitzar per cada entitat o administració amb l’objectiu de concretar la informació i adaptar els continguts a les realitats locals.

 

Adhesius per als cubells

Adhesius per als cubells de 7 i 10 litres

Banderola

Banderoles de lona

Cartell

Cartell per a la recollida selectiva de la FORM

Davantals, Samarretes i Individuals

Davantals, individuals i samarretes per a nen/a, noi i noia