• Imprimeix

Campanya "El vidre pot tenir moltes vides"

Espots de televisió

1. Espot de televisió. (Arxiu en format MPG 4.2 Mb)
2. Espot de televisió. (Arxiu en format MPG 4.2 Mb)
3. Espot de televisió. (Arxiu en format MPG 4.2 Mb)
campanya_vidre

Falques de ràdio

1. Fàlca de ràdio (Arxiu en format MP3 800 kb)
2. Fàlca de ràdio (Arxiu en format MP3 1.3 Mb)
Data d'actualització:  09.09.2009