• Imprimeix

Presentació del CD

El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC) estableix la prevenció com una estratègia prioritària de gestió per aquells residus de difícil aprofitament, superflus o nocius per a les persones i el medi. En aquest marc, l'any 2002 l'Agència de Residus de Catalunya va promoure la signatura d'un conveni de col·laboració amb diferents associacions i entitats de Catalunya, els objectius del qual són fomentar la prevenció dels residus municipals mitjançant l'adhesió de projectes específics, facilitar eines per a la seva aplicació i definir i aplicar les accions de prevenció prioritàries que cal impulsar des dels ens locals i les entitats públiques i privades.

Des de l'Agència de Residus de Catalunya i amb el doble objectiu d'impulsar la prevenció de residus municipals i facilitar una eina per el desenvolupament de les actuacions de prevenció, es vol posar a disposició dels ens locals i entitats de Catalunya un conjunt d'elements de comunicació, formació i divulgació per tal de prevenir la generació dels residus municipals.

Els elements tipus s'han reunit en un únic CD i es poden personalitzar amb el logotip de cada ens local o entitat pública o privada i editar-se de forma senzilla. Dins el CD els 24 elements que el configuren s'han agrupat segons els diferents receptors a qui van dirigits:


Els ens locals o entitats públiques i privades que vulguin utilitzar tots o alguns dels elements del cd-rom per impulsar una campanya de prevenció en el seu àmbit, s'hauran d'adherir al Conveni de prevenció de residus municipals amb un projecte específic i posar-se en contacte amb l'Agència de Residus de Catalunya

Els treballs que conté el cd-rom són propietat de l'Agència de Residus de Catalunya. Es prohibeix modificar la forma, els continguts o el disseny dels elements així com la seva posterior difusió no autoritzada. 

Data d'actualització:  12.05.2010