• Imprimeix

Campanya orgànica "Si hi va bé, si no hi va, no ve"

imatge organica 2017

Campanya comunicativa per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) que incideix en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions –com fulles, gespa o branques–, el què es coneix com a matèria orgànica, i exposa de manera molt visual els avantatges de reciclar-la. 

La creativitat exposa la idea del cicle de la matèria orgànica, que es pot valoritzar completament. Reciclar-la comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls; redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores; i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat.

Presència a la xarxa

A banda d’estar present als canals més tradicionals –televisió, ràdio i premsa escrita–, la campanya també compta amb quatre peces per difondre a les xarxes socials, contingut que explica què és l’orgànica, en què es converteix, i els beneficis que comporta, així com les conseqüències de no separar bé. Apareix a twitter i a Instagram a través de l’etiqueta #sihivabé. A més, un webapp ofereix la possibilitat de crear composicions similars a les dels anuncis, de les quals es premiaran les més originals.

La campanya està finançada íntegrament l’ARC. Difosa durant 3 setmanes entre desembre de 2017 i gener de 2018.

 

Quan els residus orgànics van al contenidor marró, n’afavorim el reciclatge.

Espots TV

Vídeos branded content

Data d'actualització:  09.01.2018