• Imprimeix

Campanya per fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica

"Si l'orgànica va al marró bé! Si no hi va, no ve". Quan els residus orgànics van al contenidor marró, n’afavorim el reciclatge.

campanya organica 2018Aquesta campanya de comunicació té per objectiu incrementar la sensibilització ciutadana envers la necessitat de separar adequadament aquest residu. La campanya és una adaptació de l’anterior, que es va emetre a finals de l’any passat, i vol continuar incidint en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions –com fulles, gespa o branques–, el què es coneix com a fracció orgànica, i els avantatges de reciclar-la. Quan els residus orgànics es recullen selectivament (mitjançant el contenidor marró o els sistemes de recollida porta a porta), n’afavorim el reciclatge.

La creativitat exposa la idea del cicle de la matèria orgànica, que es pot valoritzar completament. Reciclar-la comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls; redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores; i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat.

  

Primera edició: desembre 2017-gener 2018

Segona edició: 1a onada del 23 de juliol al 6 d'agost / 2a onada del 3 al 18 de setembre

 

 

Espots TV

Vídeos branded content

Data d'actualització:  09.01.2018

Informació relacionada