• Imprimeix

Sensibilització

Campanyes

Campanyes de divulgació, foment de la recollida selectiva, etc.

Elements de comunicació

Elements de sensibilització i participació que l'Agència de Residus de Catalunya posa a disposició d'entitats i ens locals.

Eines digitals i app's

Aplicacions per a mòbils i altres eines en format digital

Material

Materials divulgatius per a fomentar la recollida selectiva, per a la prevenció de residus, etc.

Jocs

Jocs per a fomentar la recollida selectiva, per a la prevenció de residus, etc.

Guia d'activitats per conèixer els residus

Instrument que permet conèixer quines activitats d?educació ambiental en temàtica de residus s?estan desenvolupant arreu de Catalunya.

Mapa d'actuacions de comunicació

Consulta les campanyes i les sortides dels elements de comunicació de l'Agència de Residus de Catalunya arreu del territori català.