• Imprimeix

Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) són entitats sense ànim de lucre formades pels productors d’aparells elèctrics i electrònics que s’associen per donar compliment a la responsabilitat ampliada del productor de RAEE. Els SCRAP han de ser autoritzats per la Comunitat Autònoma on tinguin la seva seu social i poden desenvolupar la seva activitat per tot el territori espanyol.

Actualment a Catalunya hi ha 8 SIG autoritzats per a la recollida de RAEE segons l’antic RD 208/2005 i que es troben en procés d’adaptació al règim del nou RD 110/2015, i un SCRAP autoritzat pel Decret 110/2015.

FUNDACIÓN ECOTIC

(Antic Reial Decret 208/2005)

CATEGORIES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
Avda. Diagonal 467, 1º 1ª
08036 Barcelona
Teléfono: 934.194.048 // Fax:934.194.567

http://www.ecotic.es 

ECOTIC

FUNDACIÓN ECOLEC

(Antic Reial Decret 208/2005)

CATEGORIES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
Agustin Betancourt 21, 8ªplanta
28003 MADRID
Telèfon: 902 99 95 61 // Fax: 91 395 63 96
correu electrònic: ecolec@ecolec.es
http://www.ecolec.es

ECOLEC

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM, ESPAÑA

(Antic Reial Decret 208/2005) 

CATEGORIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
C/ Raimundo Fernández Villaverde nº 30
Planta 1a, Oficina 314
28003- MADRID
Teléfono: 91 806 30 42 // Fax: 91 804 72 95
http://www.erp-recycling.es

european

FUNDACIÓN ECOASIMELEC

(Antic Reial Decret 208/2005)

CATEGORIES 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10
C/ Orense, 62
28020 MADRID
Telèfon: 91 417 08 90 // Fax: 91 555 03 62
http://www.ecoasimelec.es

ECOASIMELEC

ECOFIMÁTICA

(Antic Reial Decret 208/2005)

FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EQUIPOS OFIMÁTICOS

CATEGORIA 3
C/ Orense, 62
28020 MADRID
Telèfon: 91 417 08 90 // Fax: 91 555 03 62
http://www.ecofimatica.es/

ECOFIMATICA

FUNDACIÓN ECORAEE

(Antic Reial Decret 208/2005)

CATEGORIES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
C/ Pedro Aleixandre, 60, bajo
46006 VALÈNCIA
Teléfono: 96.374.66.42 / Fax: 96.328.14.06
www.ecoraee.org

ecoraees

FUNDACIÓN ECOLUM

(Antic Reial Decret 208/2005)

CATEGORIA 5
C/ Hermosilla, 28, 1º A
28001 MADRID
Telèfon: 91 781 91 34 // Fax: 91 431 59 99
http://www.ecolum.es

ecolum

AMBILAMP

(Antic Reial Decret 208/2005)

ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LÁMPARAS

CATEGORIA 5
C/ Principe de Vergara, 108, planta 11
28002 MADRID
Telèfon: 91 571 68 14 // Fax: 91 570 00 03
http://www.ambilamp.com

ambilamp

REINICIA

(Nou Decret 110/2015)

Fins a 15 d'agost de 2018 CATEGORIES 1-10.
A partir del 15 d'agost 2018 CATEGORIES 1-6.

Paseo Joaquín Garrigues Walker,15
Edificio Amberes, bajo 2
30007 Murcia
Teléfono: 968 640 223
Correo electronico: info@reiniciasig.org
Página web: https://www.reiniciasig.org/

reinicia
Data d'actualització:  05.04.2018