• Imprimeix

Pneumàtics fora d'ús

El Real Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús preveu la creació d’un sistema integrat de gestió (SIG), entitat sense ànim de lucre que estarà format pels productors dels pneumàtics. Aquest SIG haurà de garantir la recollida i la correcta gestió d’aquests PFU. A més haurà de ser autoritzat per les CCAA on desenvolupi la seva activitat.

Els productors que decideixen adherir-se a un SIG financen les operacions de gestió amb un import per unitat i tipus de pneumàtic venut per cadascun d’ells en el mercat de reposició, com contraprestació pels serveis que el SIG els dóna. Posteriorment facturen als seus distribuïdors per cada pneumàtic el mateix import per unitat en concepte de cost de valorització. Finalment, el distribuïdor o punt de venda factura el mateix import a l’usuari final per aquest concepte.

A Catalunya hi ha dues entitats gestores autoritzades:

 

SIGNUS ECOVALOR, SL
C/ Caleruega, 102 5º
28033 Madrid
Telèfon: 902 882 115 // Fax: 917 680 767
info@signus.es
www.signus.es

TRATAMIENTO NEUMÀTICOS USADOS, SL (TNU)
Pol. Ind. Carrús, C/ Almansa, 10 2a planta
03206 Elx (Alacant)
Telèfon: 902 179 180 // Fax: 965 442 045
info@tnu.es
www.tnu.es