• Imprimeix

Piles i acumuladors

El Real Decret 106/2008 d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus preveu la creació de sistemes integrats de gestió (SIGs), entitats sense ànim de lucre formades pels productors de piles i acumuladors.

Aquests SIGs són un instrument al qual poden acollir-se els productors de piles i acumuladors per tal de garantir la recollida al final de la seva vida útil de les piles i acumuladors que han posat al mercat nacional.
Els productors que decideixen adherir-se a un SIG financen les operacions de gestió amb un import per unitat i tipus de pila i acumulador posat per cadascun d’ells en el mercat nacional, com contraprestació pels serveis que el SIG els dóna.Els SIGs han de ser autoritzats per les CCAA on desenvolupin la seva activitat, en el cas de Catalunya, per l’Agència de Residus de Catalunya. 

Actualment a Catalunya hi ha els següents SIGs autoritzats per a la recollida de piles i acumuladors:

 

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 30 Planta 1ª, Oficina 314
28003 – MADRID
Telèfon: 918 063 042 // Fax: 918 047 295
www.erp-recycling.es

 

FUNDACIÓN ECOPILAS
C/ Orense, 62
28020 MADRID
Telèfon: 914 170 890 // Fax: 915 550 362
www.ecopilas.es

 

UNIÓN DE INDUSTRIAS DE LA BATERIA, SL - UNIBAT
Avinguda Diagonal, 467, 1er 1a
08036 - Barcelona
Telèfon: 900 201 201 // Fax: 900 201 204
info@unibat.es 
www.unibat.es

 

FUNDACIÓN ECOLEC
Agustin Betancourt 21, 8ªplanta
28003 MADRID
Telèfon: 902 999 561 // Fax: 913 956 396
ecolec@ecolec.es
www.ecolec.es