• Imprimeix

Olis industrials usats

El Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel que es regula la gestió dels olis industrials usats, preveu la creació de sistemes integrats de gestió (SIG) per part dels fabricants d’olis per assegurar la gestió dels seus olis quan esdevinguin residus i sufragar el cost total de les operacions necessàries per aquesta correcta gestió (recollida, transport i tractament).

Els SIG, entitat sense ànim de lucre, hauran de ser autoritzats per les Comunitats Autònomes on desenvolupin la seva activitat.

Els fabricants d’olis que decideixen adherir-se a un SIG financen les operacions de gestió de l’oli usat amb un import per cada kilo d’oli industrial posat per primera vegada per cadascun d’ells en el mercat.

A Catalunya hi ha autoritzades dues entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) d’olis industrials usats :

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, SL (SIGAUS)
Avda. de Europa, 34-D 3ºB
28023 Madrid
Telèfon: 917 991 551 // Fax: 917 991 552
www.sigaus.es

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES, SL (SIGPI)
C/ Pilar de Zaragoza, 89
28028 Madrid
Telèfon: 917 240 164// Fax: 917 240 209
Contacte: administracion@sigpi.es
www.sigpi.es