• Imprimeix

Què es pot dipositar al contenidor de medicaments

Cal dipositar

  • Els envasos de medicaments buits
  • Els envasos amb restes de medicaments
  • Els medicaments caducats amb els seus envasos

No s'han de dipositar

  • Radiografies
  • Termòmetres
  • Pròtesis
  • Agulles
  • Objectes tallants
  • Reactius de laboratori procedents de l'elaboració de les formules magistrals
Data d'actualització:  09.09.2009