• Imprimeix

Medicaments usats i/o caducats

Els residus de medicaments de procedència domèstica són aquells medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen als domicilis de particulars. Els medicaments no són un residu qualsevol sinó que donades les seves característiques requereixen una recollida selectiva específica per garantir-ne una adequada gestió.

Gestió

Dues etapes diferenciades en la gestió dels medicaments.

Recollida

Com funciona la recollida dels medicaments.

Què es pot dipositar al contenidor de medicaments

Relació d'allò que es pot dipositar i d'allò que no es pot dipositar als contenidors de la farmàcia.