• Imprimeix

Què es pot lliurar en la recollida selectiva de vidre?

Els envasos de vidre i el vidre pla precisen una recollida selectiva diferent. La recollida selectiva de carrer admet solament el vidre procedent d’envasos amb la l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars.

Els contenidors de vidre només s’ha de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros , ceràmica s’ha de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge i els envasos buits que hagi contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic.

Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents.

Data d'actualització:  09.09.2009