• Imprimeix

Convenis de col·laboració per a la recollida i gestió del paper i cartró

El conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació és un instrument important per fomentar la Recollida Selectiva del paper i cartró a Catalunya.

Aquest conveni té per objecte promoure la col·laboració entre les administracions públiques, l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya amb la finalitat d’obtenir un marc estable per a la comercialització d’aquests residus recollits selectivament.

Per formalitzar la participació en el Conveni caldrà enviar un ofici a l’Agència de Residus de Catalunya, juntament amb la sol·licitud d’adhesió (d’acord amb el model de l’ annex del conveni) que haurà ser aprovat per l’òrgan competent.

Data d'actualització:  07.06.2010