• Imprimeix

Característiques de la recollida selectiva de paper i cartró

Malgrat que les dades corresponents a les densitats del material de la recollida selectiva de paper i cartrò presenten dispersions significatives, els valors mitjans que es poden considerar representatius són el següents:

  • Ens local urbà amb més de 50.000 habitants: 71,5 Kg/m3
  • Ens local semiurbà entre 5.000 i 50.000 habitants: 52,1 Kg/m3
  • Ens local rural de menys de 5.000 habitants: 46,5 Kg/m3


El cartró, que on gran part és generat pels comerços (residus comercials), és un residu voluminós que es recomana lliurar-lo plegat i preferiblement lligat per facilitar-ne la recollida selectiva.

El paper/cartró és una fracció que es pot compactar sense restriccions durant la recollida selectiva a diferència del vidre (degut a la densitat) i dels envasos lleugers (que van destinats a plantes de triatge).

Una part del paper i cartró recollit selectivament és envàs i per tant és gestionat segons el conveni amb el sistema integrat Ecoembes.

Així doncs, la recollida selectiva queda subjecta a aquestes condicions i a les que el model de recollida requereixi.

Data d'actualització:  22.03.2010