• Imprimeix

Per què s'ha de valoritzar?

Aquesta fracció orgànica recollida selectivament s’ha de valoritzar per tal de reduir el seu impacte ambiental sobre el territori (generació de lixiviats, emissió de gasos...).

La normativa ambiental vigent fomenta la recollida selectiva de la FORM. Concretament, la Llei 9/2008 que modifica Llei de residus 6/93, fent que la recollida selectiva sigui obligatòria per tots els municipis de Catalunya. També la normativa europea obliga al compliment d’uns objectius de reducció dels residus municipals biodegradables que van als dipòsits controlats, que difícilment es podran assolir si no es valoritza.

Amb l’entrada en vigor a Catalunya de la llei del cànon per a la deposició de residus, els municipis que realitzen la recollida selectiva de la FORM poden sol·licitar una part dels fons recaptats per tal de finançar el cost de la gestió dels seus residus i fomentar la seva valorització.