• Imprimeix

L'autocompostatge

El reciclatge dels residus orgànics és un procés senzill que podem fer a la nostra llar mitjançant autocompostatge.

L’autocompostatge constitueix per als municipis una acció de prevenció de gran valor ambiental ja que es redueix la quantitat de residus que cal recollir, transportar i gestionar en instal·lacions de tractament.

En determinats àmbits territorials, com municipis rurals, nuclis amb poca població, urbanitzacions i cases aïllades, etc., l’autocompostatge pot ser una via adequada per gestionar la matèria orgànica.

És l’aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que generem per fer un adob natural que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o a l’hort.

De fet, l’autocompostatge és el que sempre s’ha fet en els femers, on els pagesos produïen el seu propi compost barrejant els fems del bestiar i les restes de la collita. D’aquesta manera obtenien un fertilitzant orgànic per aplicar als camps.

Amb l’autocompostatge retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica; d’aquesta manera simplifiquem el cicle, ja que es produeix al mateix lloc on es generen els residus orgànics.
L’autocompostatge es pot realitzar en l’àmbit domèstic (compostatge casolà o domèstic) o de forma col·lectiva (compostatge comunitari).

El compostatge casolà es realitza al mateix domicili on són generades les restes orgàniques.

El compostatge comunitari es realitza en espais lliures o enjardinats comunitaris d’un conjunt de vivendes, en espais públics, escoles, etc.

COMPOSTA. DE LA CUINA

 • Restes de fruita i verdura
 • Pa sec i restes de menjar cuinat
 • Marro de cafè i restes d’infusions
 • Closques d’ou aixafades
 • Fruits secs
 • Paper de cuina i tovallons de paper

 

COMPOSTA. DEL JARDÍ O DE L’HORT

 • Flors, rams pansits i fulles seques o verdes
 • Gespa i altres herbàcies
 • Restes de poda i branques triturades
 • Restes de l’hort
 • Serradures de fusta natural

 

COMPOSTA AMB MODERACIÓ. HI HA MATERIALS QUE HEM DE COMPOSTAR EN QUANTITATS REDUÏDES

 • Restes de carn i peix
 • Ossos, espines i closques de marisc
 • Taps de suro
 • Pinassa i altres fulles dures
 • Cartró ondulat, cartró de l’ouera
 • Pells de cítrics

 

COMPOSTA AMB MODERACIÓ. HI HA MATERIALS QUE NOMÉS PODEM COMPOSTAR SI EL PROCÉS FUNCIONA CORRECTAMENT I S’ACONSEGUEIXEN TEMPERATURES D’HIGIENITZACIÓ

 • Fruita i plantes malaltes
 • Excrements d’animals
 • Males herbes

 

NO COMPOSTIS

 • Serradures de fusta tractada o aglomerats
 • Residus inorgànics i no biodegradables
 • Residus especials

COMPOSTATGE EN PILES

És la forma tradicional de fer autocompostatge. Es barregen les restes de la cuina i les restes vegetals en una pila sobre el sòl. També s’hi poden barrejar fem, en el cas que es disposi d’animals.

 

COMPOSTATGE AMB COMPOSTADOR

El procés d’autocompostatge té lloc en un compostador que cal ubicar en el jardí, a l’hort o al pati.

Hi ha diferents tipus de compostadors, de plàstic, de fusta i de reixa.

 

VERMICOMPOSTATGE

El procés d’autocompostatge té lloc en un vermicompostador que es pot ubicar en qualsevol safareig, terrassa o balcó. Aquest sistema és indicat per a llars que no disposen de jardí o hort, ja que no requereix el contacte directe amb el sòl ni l’aportació de material sec estructurat. La descomposició de les restes orgàniques la duen a terme principalment cucs vermells, i el producte final obtingut és el vermicompost o hummus de cuc, un adob natural molt apreciat.

.
El compost pot ser utilitzat com a fertilitzant orgànic a les plantes, a l’hort, al jardí, etc. El tema dedicat al compost mostra els usos que podem fer d’aquest.

Les recomanacions d’aplicació del compost es fan partint de la base que es disposa d’un compost madur i de qualitat. L’aplicació de compost fresc pot comportar problemes com la inhibició de la germinació, presència d’insectes, males olors,...