Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

L'autocompostatge

El reciclatge dels residus orgànics és un procés senzill que podem fer a la nostra llar mitjançant autocompostatge.

L’autocompostatge constitueix per als municipis una acció de prevenció de gran valor ambiental ja que es redueix la quantitat de residus que cal recollir, transportar i gestionar en instal•lacions de tractament.

En determinats àmbits territorials, com municipis rurals, nuclis amb poca població, urbanitzacions i cases aïllades, etc., l’autocompostatge pot ser una via adequada per gestionar la matèria orgànica.

Què és l’autocompostatge?

És l’aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que generem per fer un adob natural que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o a l’hort.

De fet, l’autocompostatge és el que sempre s’ha fet en els femers, on els pagesos produïen el seu propi compost barrejant els fems del bestiar i les restes de la collita. D’aquesta manera obtenien un fertilitzant orgànic per aplicar als camps.

Amb l’autocompostatge retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica; d’aquesta manera simplifiquem el cicle, ja que es produeix al mateix lloc on es generen els residus orgànics.
 

Vídeo explicatiu

 

Quins usuaris pot tenir l’autocompostatge?

L’autocompostatge es pot realitzar en l’àmbit domèstic (compostatge casolà o domèstic) o de forma col·lectiva (compostatge comunitari).

El compostatge casolà es realitza al mateix domicili on són generades les restes orgàniques.

El compostatge comunitari es realitza en espais lliures o enjardinats comunitaris d’un conjunt de vivendes, en espais públics, escoles, etc.
 

Què podem compostar?

.
 

Com podem fer autocompostatge?

.
 

Com podem utilitzar el compost final?

El compost pot ser utilitzat com a fertilitzant orgànic a les plantes, a l’hort, al jardí, etc. El tema dedicat al compost mostra els usos que podem fer d’aquest.

Les recomanacions d’aplicació del compost es fan partint de la base que es disposa d’un compost madur i de qualitat. L’aplicació de compost fresc pot comportar problemes com la inhibició de la germinació, presència d’insectes, males olors,...
 

Publicacions, manuals i guies

 

Exposició itinerant

 
Data d'actualització: 09.09.2009