• Imprimeix

Implantació de la FORM

Els primers municipis que van implantar el servei de recollida selectiva de la FORM a Catalunya, ho van fer l’any 1996. Es tracta de Molins de Rei i Torrelles de Llobregat. Des de llavors el nombre de municipis que han incorporat aquest servei ha crescut exponencialment.

Hi ha molts ens locals que fomenten l’autocompostatge a la seva població, alguns d’aquests, amb un caràcter rural i segregat, estan promovent aquest sistema com a via preferent i exclusiva de la gestió de la matèria orgànica municipal, i per tant sense disposar del servei específic de recollida selectiva de FORM al seu municipi.

En altres municipis, conviu el servei de recollida selectiva de la FORM amb diferents experiències d’autocompostatge.

Durant l'any 2009, tots els ens locals de Catalunya, han hagut de presentar a l'ARC el seu Pla de desplegament de la recollida selectiva de la FORM. En el cas que aquest Pla no s'hagi aprovat o que es comprovi posteriorment qu l'ens local no ha desenvolupat la recollida selectiva de la FORM d'acord amb el Pla aprovat, aquest ens local haurà de pafar un cànon addicional de 10 Euros per tona en el destí final dels seus residus.

Per conèixer l’estat d’implantació actual de la FORM a Catalunya, per àmbits territorials (demarcacions, comarques, municipis), model de recollida selectiva implantat, autocompostatge: