• Imprimeix

Generació

La FORM representa la fracció més important dels residus municipals. Aproximadament representa un 36 % en pes del total d’aquests residus, tot i que aquest valor varia per a cada ens local segons quines siguin les característiques socials, culturals, urbanístiques, territorials i econòmiques del municipi.
En la generació de la FORM podem diferenciar clarament dos grups:

Residus orgànics domèstics [FORM domèstica]
És la FORM que generem a les nostres llars. La major part d’aquestes restes orgàniques es produeixen a la cuina, però també en altres indrets, com per exemple, al balcó, al terrat o al jardí, pel que fa a les petites restes vegetals.

Residus orgànics comercials [FORM comercial]
És la FORM generada per l’activitat pròpia dels comerços, fruiteries i verduleries, l’hostaleria, els bars i restaurants, els mercats, els menjadors col·lectius (de centres educatius, empreses o hospitals), etc.

Aquests residus orgànics procedeixen principalment de:

  • La manipulació o cuinat dels productes alimentaris.
  • Aliments en mal estat.
  • Excedents de productes que no s’han comercialitzat o consumit.

Els comerços poden gestionar la matèria orgànica mitjançant el servei públic de recollida de residus comercials en cas que l’Ens Local l’ofereixi, o bé, amb un sistema privat a través d’un gestor autoritzat inscrit en el registre de persones gestores de residus de Catalunya.

En el cas de gestionar la fracció orgànica amb un sistema privat, caldrà disposar d’un circuit comercial mitjançant l’SDR per tal de documentar l’origen i destinació d’aquesta fracció, garantint la seva valorització.

Circuit privat per la Fracció Orgànica