• Imprimeix

Foment de la recollida selectiva/gestió de la FORM

L’Agència de Residus de Catalunya promou a diferents nivells el foment de la recollida de la fracció orgànica, promovent campanyes de comunicació i amb assessorament tècnic i suport econòmic als ens locals de Catalunya per impulsar projectes d’implantació i millora de la gestió de la FORM.