• Imprimeix

Dades quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la FORM

La gestió de la matèria orgànica requereix la utilització d’indicadors per a analitzar la seva evolució i per a planificar els criteris de la gestió futura. L’avaluació de la gestió de la fracció orgànica es pot realitzar mitjançant les dades quantitatives i les qualitatives de la seva recollida selectiva.

 

Per a consultar i per a descarregar els butlletins de la caracterització de la FORM s'ha d’accedir a la part pública del Sistema Documental dels Residus (SDR) de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC); per accedir a aquesta informació no cal disposar d’usuari ni de contrasenya.

Els butlletins de la caracterització es poden cercar per diversos criteris: per ens local titular de la recollida, per instal·lació de la caracterització, per data, per nom del circuit, per empresa caracteritzadora, etc.

Aquest aplicatiu també permet fer estadístiques de circuits i dels resultats de les caracteritzacions escollint els diversos criteris com: el municipi, la comarca, la instal·lació de la caracterització i l’ens local titular de la recollida.