Què és la FORM?

Definicions - Residus considerats / no considerats FORM

El tractament biològic de la FORM

El compostatge i la digestió anaeròbia - Vídeo

Per què s'ha de valoritzar?

Motius ambientals - Motius legals - Motius econòmics

El compost

Característiques i beneficis - Usos i aplicacions

Generació

FORM domèstica - FORM comercial - Com podem reduir

Implantació de la FORM

Informació relativa a l'estat d'implantació de la recollida selectivade la FORM a Catalunya i als Plans de desplegament de la recollida selectiva de la FORM.

Recollida selectiva

Vídeo- Consells - Sistemes/models

Dades quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la FORM

Consulta de les dades i de les caracteritzacions - Protocol de caracterització

L'autocompostatge

Què és? - Qui pot compostar ? - Què podem compostar? - Com podem fer autocompostatge? - Vídeo - Manuals i guies

Foment de la recollida selectiva/gestió de la FORM

Materials divulgatius - Exposició ORGÀNICA - Campanya - Ajuts