• Imprimeix

Què es pot lliurar en la recollida selectiva d'envasos lleugers?

El següents envasos lleugers poden lliurar-se en la recollida selectiva:Envasos de plàstic.

  • Envasos metàl.lics: llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits
  • Cartró per begudes.
  • Altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

 

Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan. Aquesta fracció té una densitat entre 25 i 28 kg/m3.

No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta.

Cal recordar, que els envasos lleugers també es poden lliurar a la deixalleria.

Data d'actualització:  09.09.2009