• Imprimeix

Característiques de la recollida selectiva d'envasos lleugers

Segons s’especifica a la següent taula resum del Subprograma de gestió d’envasos del PROGREMIC 2007-2012 Els envasos lleugers representen aproximadament el 12% en pes dels residus municipals generats a Catalunya desglossats en un 6% per als envasos de plàstic, un 4% als envasos metàl·lics i un 2% als envasos mixtes o compostos.

Compsiciónova bossa tipusFraccióVMT
Objectius pel 2008 dela normativa d'envasosObjectius delPROGREMIC 2007-2012
18 %*40 %1 Paper i cartró envàs 60 % envàs 75 % 2
7 % Vidre 3 60 % envàs 75 %
6 % Envàs lleuger-Plàstics 22,50 % 25 %
4 % Envàs lleuger-Metalls 50 % 25 %
2 % Envas lleuger-Mixtes - 25 %


1 Es considera que aproximadament un 40 % delpaper i cartró general és envàs o embalatge.
2 75 % paper i cartró total (envàs i no envàs)
3 Majoritàriament envàs


1.- Envasos de plàstic: Els plàstics són compostos polimèrics naturals o artificials (la gran majoria), transformats mitjançant l'aplicació de calor i de pressió. La gran diversitat de plàstics utilitzats per a la fabricació d’envasos en dificulta tant la seva identificació com el seu reciclatge. La longitud, estructura i elements de la cadena molecular juntament amb els additius determinen les característiques del plàstic utilitzat per l'envàs.

La Directiva 2004/12/CE que modifica la Directiva europea d’envasos i residus d'envasos 94/62/CE, diu textualment:
“Per tal de facilitar la recollida, reutilització i valorització, inclòs el reciclatge, dels envasos, s'indicarà en l'envàs la naturalesa del material o dels materials d'envàs utilitzats, per tal que la indústria de què es tracti pugui identificar-los i classificar, d'acord amb la Decisió”
        
Per aquest motiu en molts productes envasats es pot identificar, mitjançant una numeració i unes sigles, al envàs la informació de les diferents tipologies de plàstics de la qual han estan fabricats . Són els següents:
 

Taulade codis d'identificació dels plàstics
Material i caracteristiquesUsos BasicsNº.de ID i sigles
Polietilè tereftalat: Material termoplàstic que s'obtéa partir de monòmers d'àcid ftàlic
i etilenglicol. És un dels materials més usats per fer envasos, ja queés molt resistent i lleuger.
Ampolles de refrescos carbònics, i d'aigua, envasos pera aliments  1 PET
Polietilè d'alta densitat: material molt resistent alimpacte, a les baixes temperatures, impermeable i aïllant elèctric.S'utilitza per envasos de producte de neteja i de begudes. Ampolles de llet, productes de neteja, ampolles d'aiguade 5 l i de 8 l 2 PEAD(HDPE)
Policlorur de vinil: Plàstic compost de clor i etilèrequereix l'ús de molts additius per a obtenir les qualitats deflexibilitat i protecció contra la radiació i les altes temperaturesque el fan altament contaminant, per això el seu  úsen els envasos és quasi inexistent. Recipients domèstics i per a aliments 3 PVC
Polietilè de baixa densitat: Format a partir de lapolimerització de molècules d'etilè en condicions d'alta pressió, és unplàstic tou, flexible i de poca resistència a la temperatura.S'utilitza per la fabricació de bosses comercials, bossesd'escombraries i quan està en forma de film per embolcallar productes. Bosses i films  4 PEBD(LDPE)
Polipropilè: Termoplàstic de baixa densitat que s'obtéa partir del propè. Presenta unes característiques semblants a les delpolietilè tot i superar-les en condicions d'altes temperatures Caixes per a ampolles, taps 5 PP
Poliestirè: I poliestirè expandit (ex: safates, ...).Producte fàcilment emmotllable, lluent, ignífug, lleuger i impermeable.Utilitzat principalment per a l'envasatge de productes làctics frescos(iogurts, etc.). Gots, plats safates per a aliments  6 PS
Altres Qualsevol de les anteriors i d’altres 7 Altres

2.-Els envasos metàl·lics:Bàsicament formen part d'aquest grup les llaunes fèrriques o de llautói les d'alumini que normalment contenen productes alimentaris. Enaquest grup també s'inclouen els esprais.
 
3.- Cartró per begudes: Aquests envasos estan compostos majoritàriament per cartró i amb d’altres capes amb unes fraccions minoritàries de plàstic i/o alumini.

Data d'actualització:  12.03.2010