Pot consultar els residus que ha de llençar a cada contenidor a la web residuonvas.cat, aquí trobarà informació dividida en tipus de contenidor, residus o escenari on es genera el residu (cuina, menjador, lavabo...).De manera resumida podem dir:

  • Contenidor d'envasos GROC: ampolles i garrafes de plàstic, llaunes, brics, aerosols, taps, iogurts de plàstic, bosses de plàstic, capses de plàstic, xarxes de fruita, safates de porexpan, envasos de dentífrics, embolcalls de film i plata, capses de puros, capses de fusta, envasos de desodorant tipus roll-on, etc. No es poden abocar la resta de residus que no són envasos encara que siguin de materials reciclables com les galledes de plàstic, les canonades i mànegues de plàstic, etc., en aquests casos s’han de portar a la deixalleria o punt verd. La resta de residus que siguin barreja de materials i no es puguin reciclar s’han de llençar al rebuig com és el cas del pal de fregar, raspall de dents, maquineta d’afaitar, bolígrafs, etc.
  • Contenidor d'envasos de vidre VERD: pots de vidre, ampolles de vidre i iogurts de vidre. No es poden abocar els residus de vidre que no són envasos com una copa, un got o una finestra, en aquests casos s’han de portar a la deixalleria o punt verd perquè es pugui reciclar el material.
  • Contenidor paper/cartró BLAU: diaris, etiquetes de paper, capses de cartró, bosses de paper o cartró, sobres, revistes i fulls de paper.
  • Contenidor d’orgànica MARRÓ: restes de menjar, marro de cafè, pinyols, gespa, bossetes d’infusions, flors, llumins de fusta, taps de suro, filtres de cafè, closques, excrements d’animals, pals petits de fusta, etc.
El motiu pel qual no es pot llençar un got de vidre o una finestra al contenidor verd és perquè no es tracta d’un envàs. Un envàs és tot aquell material que serveix contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies.
Els fabricants que posen productes envasats amb vidre al mercat paguen una part a l’entitat ECOVIDRIO per fer-se càrrec de la recollida i tractament del residu d'envàs. D’aquesta manera els residus d’envasos de vidre es recullen als contenidors verds, finançats també per aquesta entitat. La gestió dels productes que no són envasos es financen per una altra via de l'administració i per tant no es pot gestionar seguint el mateix circuit de recollida. És per això que el contenidor verd està dedicat als envasos de vidre i el vidre que no és envàs s'ha de portar als punts verds o deixalleries que habitualment tenen contenidors específics pel vidre que no és envàs. Que no es puguin llençar al contenidor verd no vol dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra via.
De la mateixa manera que amb el contenidor verd del vidre, al contenidor groc només es poden llençar envasos, i no altres materials plàstics o metàl·lics que no siguin envasos.Els fabricants que posen productes envasats amb plàstic o metall al mercat paguen una part a l’entitat ECOEMBES per fer-se càrrec del tractament del residu d'envàs. D’aquesta manera els residus d’envasos de plàstic o metall es recullen als contenidors grocs, finançats per aquesta entitat. La gestió dels productes que no són envasos es financen per una altra via de l'administració i per tant no es pot gestionar seguint el mateix circuit de recollida. És per això que el contenidor groc està dedicat als envasos de plàstic i metall, i el plàstic i metall que no és envàs, com ara una joguina, s'ha de reciclar al punts verds o deixalleries que habitualment tenen contenidors específics. Que no es puguin llençar al contenidor groc no vol dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra via.
La gestió de les deixalleries, així com la recollida municipal, és una competència del municipi, per tant és el seu ajuntament qui li podrà proporcionar més informació sobre les deixalleries fixes i mòbils que hi ha al seu municipi, així com els horaris de funcionament.
Data d'actualització:  12.03.2013