Els Ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals són els encarregats de definir el model de recollida més adequat, considerant les característiques pròpies de cada municipi o agrupació municipal. Així, els models de recollida de residus aplicats actualment a Catalunya es poden classificar segons:

 • Els tipus de models de segregació de residus:
  • 5 fraccions
  • Residu mínim
  • Multiproducte
 • La modalitat i ubicació del sistema de recollida:
  • Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació)
  • Contenidors soterrats
  • Porta a porta
  • Pneumàtica


Cada model de segregació de residus es combina amb un o diversos dels sistemes de recollida segons les característiques i preferències de cada municipi.

 

Segons fraccions

Cinc fraccions - Residu mínim - Multiproducte

Segons sistema de recollida

Contenidors de superfície - Contenidors soterrats - Porta a porta - Pneumàtica