• Imprimeix

Recollida selectiva

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

Residus municipals especials

Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). Piles i altres acumuladors. Medicaments usats i/o caducats. Agulles, xeringues i objectes punxants de procedència domiciliaria

Residus municipals

Vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica (FORM - FV)