• Imprimeix

Estratègies de reducció

A l'hora de plantejar l'estratègia a seguir cal tenir en compte no només la reducció dels envasos comercialitzats, sinó també la reducció de l'impacte que els residus d'envasos generin. En aquest apartat es proposen un seguit de mesures de reducció previstes a la normativa vigent:

  • Augment de la proporció d'envasos reutilitzables sobre la d'envasos d'un sol ús.
  • Augment de la proporció d'envasos reciclables sobre la d'envasos que no ho són.
  • Millora de les propietats de l'envàs de manera que pugui suportar més rotacions en el cas dels reutilitzables o millorar les condicions per al reciclatge dels que no ho són (p. e. envasos d'un sol material)..
  • Disminució en pes del material usat per unitat d'envàs, especialment en els d'un sol ús.
  • No-utilització d'envasos superflus.
  • Utilització d'envasos de format més gran quan això permeti reduir la relació entre continent i contingut.
  • Augment de la proporció de producte distribuït a granel sobre el producte distribuït en envasos d'un sol ús.
  • Incorporació en els envasos de matèries secundàries, procedents del reciclatge de residus.
  • Disminució o eliminació del contingut en metalls pesants dels envasos.

Data d'actualització:  30.10.2013