Antecedents normatius

El Reial Decret 782/1998, que desenvolupa el reglament per a l'execució de la Llei d'envasos, estableix l'obligació d'elaborar un Pla Empresarial de Prevenció (PEP) als envasadors que durant un any natural posin al mercat una quantitat de productes envasats susceptible de generar residus d'envasos en quantitats superiors a uns certs llindars.

Contingut i tramitació del PEP

Obligacions del fabricant d'envasos , de l'envasador, del posseïdor final d'envasos i residus d'envasos , del recuperador/reciclador d'envasos usats i residus d'envasos - Tràmits

Estratègies de reducció

A l'hora de plantejar les estratègies de reducció a seguir cal tenir en compte la reducció quantitativa, en pes, dels envasos posats al mercat , així com la reducció de l'impacte que els residus d'envasos generin a nivell qualitatiu

Recursos d'Ecodisseny

Informacions complementàries per a la elaboració dels Plans Empresarials de Prevenció (PEP)