bosses

Durant el 2007 es van consumir a Catalunya 2.345.686.828 bosses de plàstic d’un sol ús. Això equival a 45 milions de bosses a la setmana, és a dir, 908 bosses a l’any a cada llar. Pràcticament, cada català consumia una bossa de plàstic d’un sol ús al dia durant tot l’any. D’altra banda, el conjunt de bosses de plàstic consumides representava el 0,43% del total dels residus municipals generats a Catalunya. Totes les normatives mediambientals vigents estableixen criteris de reducció de residus, donant una gran importància a les accions de prevenció promovent la minimització dels impactes ambientals dels béns i serveis en totes les seves etapes: disseny, producció, distribució i comercialització. 

 

 

El 28 de juliol de 2009 es va signar un pacte sense precedents entre el Govern de la Generalitat i totes les organitzacions de la distribució i la fabricació amb presència a Catalunya i Espanya. Els signataris d’aquest pacte foren l’Agència de Residus de Catalunya, l’Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), l’Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la Confederación Española de Comercio (CEC), la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), PIMEC i l’Asociación Española de Fabricantes de Bolsas de Plástico (AEFBP).

El Pacte per la Bossa va establir per primera vegada un marc de col·laboració entre l’Administració catalana i les organitzacions sectorials amb l’objectiu de reduir el consum bosses de nanses d’un sol ús en un 50% l’any 2012, respecte dels valors de consum de 2007, objectiu que ja quedava recollit en el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC).Amb posterioritat s’han fet estudis de seguiment pels anys 2009 (que confirma l’assoliment de l’objectiu intermedi de reducció del consum de bosses, fixat pel PROGREMIC en un 30%), 2011 i 2012. 

El Pacte preveia la creació d’una comissió tècnica integrada per representants de les organitzacions signatàries i de l’Agència de Residus de Catalunya. La responsabilitat principal d’aquesta Comissió ha estat fer el seguiment de les accions i mesures adoptades pels establiments comercials per aconseguir els objectius de reducció. La vigència del Pacte es va establir en dos anys, prorrogables per mutu acord de les parts, i podia conviure amb altres mesures de prevenció.
Aquest pacte ha estat renovat en dues ocasions (veure documents d’Addenda 1 i 2) i segons l’última prorroga estarà vigent fins a 31 de desembre de 2014.

En formalitzar les adhesions (de manera individual o col·lectiva) cal concretar les mesures per reduir la distribució de bosses de plàstic en els establiments.

Els resultats de l’estudi de consum de bosses de l’any 2012 han confirmat l’assoliment de l’objectiu del Govern de reducció del 50%, ja que el consum anual de cada català ha passat de 327 bosses a 156 (reducció del 52,4% del consum per càpita) i s’ha generant 1 kg de plàstic per habitant, mentre que el 2007 eren 2,6 kg.

El dia 1 de gener de 2016 estava previst aplicar la normativa que ha de desenvolupar la prohibició de la distribució gratuïta de bosses de plàstic a Catalunya. Atesa la impossibilitat de disposar de la normativa, l'Agència de Residus de Catalunya i en compliment d'una decisió de la Comissió Tècnica del Pacte per la Bossa ha creat un cartell per les botigues informant del pagament de les bosses de plàstic.

Amb voluntat de què el consum actual de bosses de plàstic d'un sol ús a Catalunya es redueixi, L'ARC està impulsant una campanya amb comerç de Catalunya pel seu pagament voluntari. L'objectiu final és tenir una eina que prohibeixi l'entrega de les bosses de plàstic de manera gratuïta, d'aquesta manera s'estableix una bona pràctica de prevenció de residus, així com es potencia el canvi d'hàbits i es fomenta l'ús d'elements alternatius per a transportar la compra, com els cabassos, els cistells i els carros d’anar a comprar ja que són més sòlids que les bosses d’un sol ús i, a més a més, es poden fer servir moltes vegades. Un altre element a potenciar són les bosses reutilitzables (de plàstic, de cotó , de ràfia...), les caixes reutilitzables (de cartró, plàstic plegable...), bosses compostables.

Les empreses o associacions que vulguin adherir-se al Pacte poden dirigir-se a qualsevol de les següents organitzacions signatàries:

Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)
C/ Nuñez de Balboa, 90 2o
28006 Madrid
Tel. 911 856 858
c/e: aces@asociacionsupermercados.com
http://www.asociacionsupermercados.com

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
C/ Velázquez, 24 5o Derecha
28001 Madrid
Tel. 914 298 956
c/e: anged@anged.es
http://www.anged.es

Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)
C/ Cedaceros, 11 2o Despacho C
28014 Madrid
Tel. 914 298 956
Fax. 914 294 581
c/e: direc.general@asedas.org
http://www.asedas.es 

Confederación Española de Comercio (CEC)
Seu social i secretaria: c/ Castelló, 82, 4 Izq. – 28006 Madrid
Tel. 915 981 050 – Fax 915 520 967
c/e:secretaria@confespacomercio.com

Confederació de Comerç de Catalunya (CCC)
Via Laietana, 32, 2n
08003 Barcelona
Telèfon: 934 910 606
Fax: 932 682 516
c/e: ccc@confecom.cat
http://www.confecom.cat

Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)
Via Laietana, 32-34, despatx 64
08003 Barcelona
Tel. 933 192 394
c/e: cedac@cedac.es
http://www.cedac.es

PIMEC
C/ Viladomat, 174,
08015 Barcelona
Tel. 902 496 450
http://www.pimec.org

Asociación Española de Fabricantes de Bolsas de Plástico (AEFBP):
Gran Via de les Corts Catalanes, 645 6a planta
08010 Barcelona
Tel. 934 813 161
c/e: gremi@gremi.net